Đầu số 0378 là mạng gì? Đầu số 0388, 0798, 0858 mạng nào?

Đầu số 0378 là mạng gì? Đầu số 0388, 0798, 0858 mạng nào?

11/12/2020 10:13:41 -

Đầu số 0378 là mạng gì? Đầu số 0388 của mạng nào? Đầu số 0798 là mạng gì? Đầu số 0858 của mạng nào? Tại sao chúng lại được chọn nhiều?.